Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA
Musí obsahovat platné identifikační údaje kupujícího. Objednávky jsou závazné po potvrzení prodávajícím čímž se uzavírá kupní smlouva. Změny nebo zrušení potvrzené objednávky lze provést po dohodě s prodávajícím a to pouze písemnou formou. Příjem objednávek akceptujeme poštou, faxem, elektronicky, nebo telefonicky.

CENY
Ceny uvedené v oficiálních nabídkách společnosti RAVEO s.r.o. jsou závazné a platné po dobu platnosti nabídky nebo se stanovují na základě poptávky kupujícího.

INFORMACE NA WEBU
Upozorňujeme zákazníky, že obrázky produktů mají pouze informační charakter. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obsahu.

DODACÍ LHŮTY
a) pro zboží označené "skladem/na skladě": Zde dojde k předání zásilky veřejnému přepravci do 24 hodin od obdržení objednávky v rámci otevírací doby. 
b) pro ostatní zboží: Dodací lhůta je udána v potvrzení objednávky.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Podmínky pro vrácení zboží z internetového obchodu: Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás písemně nebo telefonicky, že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, nám zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady. Neposílejte vrácené zboží dobírkou! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje tím dobu vyřízení.

DOPRAVA
Dopravu zboží zajišťujeme pomocí veřejných přepravců v závislosti na celkovém objemu a požadovaném termínu dodávky - pošta, PPL, DHL, GP, Geis aj. Cena za dopravu je vyjádřena jako položka ve faktuře – „doprava zboží“ pokud není předem stanoveno jinak.

DOPRAVNÉ
Je účtováno dle platných tarifů jednotlivých dopravců.

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Jsou předmětem dohody obou smluvních stran a jsou uvedeny na potvrzení objednávky - kupní smlouvě.

PENALIZACE 
V případě neuhrazení faktury do 14dnů po dni splatnosti jsme nuceni účtovat penále 0,05% za každý den prodlení.

REKLAMACE 
Na dodané množství, jakost, provedení a zjevné vady zboží lze uplatňovat do 14 dnů od dodání zboží (resp. dnem, kdy měl kupující dle smlouvy zboží převzít). Skryté vady zboží lze reklamovat v době poskytované záruky, tj. 12 měsíců od dodání zboží. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou.

MAJETKOVÉ USTANOVENÍ 
Zboží zůstává do úplného vyrovnání pohledávky majetkem firmy RAVEO s.r.o., jež si vyhrazuje právo v případě neuhrazení závazků zboží odebrat zpět.

OBALY A OBALOVÝ MATERIÁL 
Povinnosti vyplývající ze zákona o obalech č.477/2001 sb. a následných prováděcích předpisů přechází na odběratele společně se změnou vlastnických práv ke zboží nebo výrobku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
Společnost RAVEO s.r.o. jakožto správce osobních údajů v rámci obchodování skrze internetový obchod https//www.motory-prevodovky.cz/ je správcem osobních údajů kupujících. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte zde, souhlas si pak můžete pročíst zde. RAVEO s.r.o. má pak v případě uzavření kupní smlouvy právo na zasílání obchodních sdělení a to z hlediska oprávněného a prokazatelného zájmu ze strany kupujícího.

RAVEO s.r.o.
tř. Tomáše Bati 1851
765 02 Otrokovice
Česká republika


tel/fax: +420 577 700 150
www.raveo.cz
info@raveo.cz


IČ: 29194156
DIČ/VAT: CZ29194156

TUV